Uutiset

20/01/21

Nuorisokoti Auliksessa on osaava ja asiantunteva henkilökunta joka koostuu terveyden -ja sosiaalihuoltoalan ammattilaisista. Nuorisokodilla on valmiudet kriisin kohtaamisessa ja suhtaudumme tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella. Tärkeintä meille on asiakkaisen ja työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Noudatamme Suomen hallituksen antamia ohjeistuksia. Seuraamme viranomaisten, erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä AVI:n antamaa tiedotusta ja ohjeistusta. Päivitämme ohjeistustamme tarpeen mukaan muuttuvassa tilanteessa.

Pyrimme järjestämään nuorille ja henkilöstölle turvalliset puitteet tehdä töitä ja toiminnallamme rajoittamaan koronaviruksen leviämistä.


LÄHEISTEN VIERAILUT YKSIKÖISSÄMME


Vierailuja lasten ja nuorten sijaishuollon yksikköön  toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Jotta voimme suojata asukkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuutta, noudatamme tapaamisissa tiettyjä varotoimenpiteitä: pidämme turvaetäisyyttä, käytämme asianmukaisia suojavarusteita, huolehdimme käsihygieniasta ja puhdistamme pintoja huolellisesti jokaisen vierailun jälkeen.